TWÓRCZYNIE I TWÓRCY

ZUZANNA DZIEDZICKAMILA FORYSZEWSKA, OLIWIA GALUS, 
AMELIA KARWACKA, KAJA SIENKIEWICZ, WERONIKA SONTOWSKA, 
NATALIA WROŃSKA
artystki

WOJTEK ZIEMILSKI
kurator

Reżyser teatralny, artysta wizualny. Tworzy prace na pograniczu dyscyplin, wykorzystujące różnorodność form sztuk performatywnych. W swoich pracach zajmuje się kwestiami tożsamości, komunikacji, a także relacją widz-spektakl. Jego spektakle i projekty wizualne pokazywane były w kilkudziesięciu krajach, zyskując wiele nagród i wyróżnień. Od lutego 2019 r. tworzy serię interwencji teatralnych dotyczących trudnych, konfliktowych przeszłości, w ramach międzynarodowego programu łączącego twórczość z badaniami krytycznymi pt. Staging Difficult Pasts. Ziemilski jest założycielem Ośrodka Sztuki XS i współtwórcą akcji „Golgota Picnic Polska”. Prowadzi zajęcia z nowych nurtów teatralnego eksperymentu w Akademii Teatralnej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim.

EWA ŁUCZAK
konsultacje artystyczne

Fotografka, autorka filmów dokumentalnych, wideo i wideoinstalacji, montażystka filmowa. W 2006 roku ukończyła Wydział rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskała w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Obecnie doktorantka Wydziału Grafiki i wykładowca na Wydziale Sztuki Mediów i na Wydziale Rzeźby Warszawskiej ASP.

pppppp


TISZ TR – Teatr i Szkoła

W 2019 roku TR Warszawa rozpoczął współpracę z XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. W ramach projektu całe klasy biorą udział w warsztatach pedagogiczno-teatralnych prowadzonych przez Agatę Pietrzyk-Sławińską oraz Tomasza Daszczuka, a chętne grupy przygotowują pokaz wybranej formy artystycznej.
W kwietniu 2020 roku grupa licealistek rozpoczęła pracę z artystą Wojtkiem Ziemilskim nad realizacją video-artów. Pierwotna koncepcja projektu zakładała realizację wystawy w siedzibie TR Warszawa/Marszałkowska 8. W związku z pandemią COVID-19 została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Podczas warsztatów online młode artystki rozwijały swoje koncepcje, które stały się artystyczną wypowiedzią na temat trudnej sytuacji zamknięcia w domach i stopniowego z nich wychodzenia. Proces powstawania video-artów wspierała Ewa Łuczak – fotografka, autorka wideo i wideoinstalacji.

TISZ TR to trzyletni projekt, zakorzeniony i wzorowany na berlińskim programie TUSCH – Theater und Schule, którego celem jest stała współpracy szkoły z teatrem. W 2019 roku w ramach zakończenia pierwszego etapu współpracy grupa uczniów przygotowała pokaz performatywny pt. “Topnienie” pod opieką reżyserską Anny Karasińskiej.


ZOBACZ WYSTAWĘ

Projekt TISZ TR powstał we współpracy TR Warszawa z XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Projekt TISZ TR – Teatr i Szkoła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa.

%d blogerów lubi to: