GDZIE JESTEŚCIE

Zaczynamy wychodzić – niektórzy nieśmiało, niepewnie, inni jak gdyby nic się nie działo. Jeszcze inni wciąż trwają w zamknięciu. Wyrobiliśmy sobie zmysł dezorientacji – nikt nie wie, kto gdzie jest i co się z nim dzieje.
Nie wiemy, czy wolno stać w tym miejscu, pokazać twarz, spotkać się, wyjechać.

Siedem młodych artystek video zmierzyło się
z okresem braku równowagi. Poszukując innych, poszukując swoich – szukają siebie. GDZIE JESTEŚCIE to niekoniecznie pytanie – to także afirmacja, być może wskazówka. Twórczynie sprawdzają, jak przywraca się topografię ludzi, rzeczy i działań. Kim staliśmy się przez parę tych miesięcy?

ppppp

ppppp

Projekt TISZ TR powstał we współpracy TR Warszawa z XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Projekt TISZ TR – Teatr i Szkoła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa.